Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 27.03.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: materialismus jako spolehlivá ochrana pře nadpřirozenem?

(Jaroslav Drábek, 28. 10. 2014 18:25)

Dobrý den pane Karle.
Je zajímavév dnešní době jak přibývá informací o paranormálních aktivitách, tak se objevuje i zájem skepticky smýšlejících lidí. To se ale netýká vás osobně. Mohu vám říci za svojí pětadvacetiletou praxi co pracuji s energiemi a také s dušemi, že jsem již zažil i snašim týmem několikrát zkušenost právě s těmito ortodoxními skepticky smýšlejícími lidmi.
Někteří nás volali když již nebylo zbytí, a museli ustupit tlaku rodiny, ale také někdy tito lidé měli osobní setkání s různými typy Entit a duchů. Na druhou otázku vám odpovím ano je možné zvyšovat citlivost na tyto podněty, a to setkáním s lidmi kteří se tímto zabývají a také přístupem k životu. lidé kteří mají v sobě pokoru a úctu k Bohu je i dána větší citlivost a vnímavost. Jestli chcete tak mi můžete zavolat a rád vás osobně do této problematiky zasvětím.
S úctou a pokorou k Bohu a životu.
Jaroslav Drábek EPRV777
tel: 723039250

Špatný pocit

(Tereza, 28. 9. 2014 13:39)

Dobrý den,

dnes jsem jakoby náhodou narazila na jedno Vaše video, ani nevím jak, a opravdu mě to pohltilo, a pročetla jsem vše co zde píšete. Jsem racionálně uvažující člověk, technický typ, co musí mít vše vědecky podložené, ale i přes to vše, jsem měla vždy pocit, že duše zemřelých apod. mohu v našem světě zůstávat a že se s nimi setkáváme.
Jsem opravdu ráda, že tu u nás existuje někdo, kdo se tímto zabývá, a naprosto nezištně pomáhá lidem, co si sami neporadí- je to obdivuhodné!
Chtěla jsem se zeptat, když už jsem na to dnes tak narazila, jestli je možné, že opravdu někteří lidé jsou na toto senzitivní víc a nekdo mín a čím to je?
Než jsme se s přítelem přestěhovali do vlastního, bydleli jsme u kamaráda v bytě a musím říct, že to pro mě byla muka. Opravdu se nedělo nic jiného, než že jsem měla pocit, že tam někdo je a že ho jen nevidím. Opravdu jsem se tam hystericky bála, a to sem i ještě nikdy nikde nestalo. Když jsem tam byla někdy v noci sama, strachy jsem brečela, pořád jako by tam někdo byl a ne a ne ho vidět. Třeba jsem se v noci probudila, jakoby se na mě někdo díval. Mohl vedle mě spát klidně přítel, ale v bezpečí jsem se tam necítila.
Jeden by řekl, že jsem blázen s bujnou fantazií, ale jakmile jsme se odstěhovali, vše přestalo. Takže to muselo být tím místem. Navíc tamdřív bydlela chvíli kamarádka, se kterou jsem e poté náhodně bavila a říkala, jaký jsem tam měla obrovský strach, a ona, že to samé a jednou i že prý viděla nějaký stín. Takový pocit, že jsem něcoviděla, jsem měla taky, ale vždy jsem si říkal, že se mihl stín z ulice a může to být cokoliv....ale ten ošklivej nepříjemnej pocit, ten mi nikdo nevymluví, to přeci nemůže být jen tak.

Děkuji za odpoved a přeji krásný den :-)

Re: Špatný pocit

(Jaroslav Drábek, 29. 9. 2014 8:28)

Dobrý den i vám.
Jsou lidé s různým prahem citlivosti na vidění ENtit a rů§zných paranormálních aktivit.
Takže jste a patříte zřejmě do kategorie těch citlivých a vnímavých také. Takže se není čeho obávat a spíše s těmito schopnostmi se naučit pracovat.
Jaroslav Drábek

rada

(Barbora, 6. 9. 2014 9:41)

Dobrý den. Potřebuji radu. Již delší dobu se v bytě stávají nevysvětlitelné věci. Můj dvouletý syn v noci stává a vykládá do zdi nebo naoak hrozně pláče. Pořád říká kekek.. S mamkou se dost hádáme poslední dobou a já bývám hodně přecitlivělá nervní a dokáže mě rozhodit věc která mě dříve nerozhodila. Dnes ve tři ráno jsme uslišeli příšernou ránu a rozbijící se nadobí. Opravdu nelžu vkuchyni ze zdi se vyrvala kuchyňská linka. Dřez pod linkou nedotčený a linka na zemi. Koukal na to matčin přítel a je opravdu ze zdi vyrvaná. Mohl by jste nám nějak poradit co to může být a hlavně jak se toho zbavit dost se bojím už hlavně skrz syna :( Děkujeme (email Bareunka@seznam.cz

Re: rada

(Jaroslav Drábek, 7. 9. 2014 9:55)

Dobrý den.
Podle vašeho popisu sem ůže jednat i o technickou záležitost jako špatné uchycení linky moždinkymi nebo také příliš velká hmotnost nápně linky na úroveń nosnosti šroubů.
Aby se jednalo op aranormální jev, tak by to asi chtělo konzultaci přímo po telefonu a později průzkum na místě.Sledujte jestli tento jev je ojedinělý nebo jestli se vyskytnou další průvodní okolnosti jako vidění černých stínů a postav,změny teplot v místnosti popřípadě pohyby předmětů. Když tam mmi můžete kdykoliv zavolat od 8-20.00 na mobil 723039250
S úctou Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Příjemné zvuky

(Nilla, 4. 9. 2014 10:39)

Dobrý den vážený pane Drábku.
Chtěla bych se s Vámi podělit s mým zážitkem, jelikož si myslím, že jste opravdová kapacita v oboru.
Stalo se to u mé známé na návštěvě, kdy jsme si povídali a najednou jsem slyšela hrozně zajímavé, podotýkám velice příjemné zvuky. Mohla bych je přirovnat například k "andělským chórům"...
Celá tato situace trvala jen chvilku, pak to přestalo.
Do teď mi vrtá hlavou, co to mohlo být, od té doby se mi nic podobného už nestalo.
Zdravím celý tým a přeji hodně úspěchů! :-)

Re: Příjemné zvuky

(Jaroslav Drábek, 7. 9. 2014 9:50)

Tyto zvuky mohou pocházet z tzv záznamu v čase.
Patří to do oblasti psychotroniky a nejedná se o paranormální jev, pokud zde nejsou posány žádné další indície které by tomu nasvědčovaly.
Když tak se na nás obra´tte na konzultaci na tel 723039250
Váš tým EPRV777

Zvláštní pocit

(Magda, 30. 8. 2014 19:16)

Dobrý den, žiji v domě po svých předcích a stává se mi, že před spaním cítím silné teplo, mravenčení v těle, pod zavřenými víčky se mi objevují jakoby elektrické jiskřičky, dokonce se mi zdá, že cítím, jak mě někdo objímá ( příjemný tlak kolem ramen ), je to milý stav naprostého klidu a pokoje, kterého si cením zejména, když prožívám stresující období. Nikdy dopředu nevím, kdy přijde, někdy je to časté, jindy méně časté, ale jak píšu: vždy uklidňující a příjemné. Může to být duše některého z mých předků anebo dobrá entita, které mne navštívila?

Re: Zvláštní pocit

(Jaroslav Drábek, 7. 9. 2014 9:47)

Může to být cokoliv i duše předků.
Chtělo by to probrat důkladněji.
Nejlépe když nám zavoláte na 723039250
Jaroslav a tým EPRV777

Hypnagogické halucinace

(Katka, 22. 8. 2014 11:25)

Zdravím celý tým :) Máte pěkné stránky a bylo zajímavé číst vaše dělení entit.
Chtěla bych se zeptat, co víte o hypnagogických halucinacích ... Snad byste mi dokázali napsat víc než jsem našla já (odpovědi byly typu: "Je to z únavy", "To má každý" apod.). Vím, že každý to nemá a když jsou tedy z únavy, proč je nemívám každou noc? Jen bych chtěla znát váš názor a předem děkuji. Když je člověk uvolněný a usíná a najednou slyší rány, hlasy, křik apod ... Asi chápete, že mi vysvětlení uvedené výše příliš nestačí. Strach nemám, ale ráda bych věděla více :)

Re: Hypnagogické halucinace

(Jaroslav Drábek, 23. 8. 2014 15:05)

Může se jednat o stav když mozkové centrum má málo kyslíku a dochází k halucinačnímu stavu,ale také se může jednat o reálnou paranormální aktivitu.Tu poznáte podle úbytku teploty v místnosti.
Jaroslav

Re: Re: Hypnagogické halucinace

(Katka, 24. 8. 2014 20:54)

Děkuji, snad máte pravdu, že je to pouze záležitost mozku. Jen je zajímavé, že to s určitostí nikdo nedokáže říct, ale tak to bývá. Ty hlasy jsou dost rozmanité, různé a dokáže mě to okamžitě z usínání vytrhnout. Stejně jako ty rány apod. Je fakt, že se ani při spánku nenudím - paralýzy, lucidní snění, hodně živé, někdy plnící se sny ... Mám pocit, že jsem s dost věcmi spojená skrz spánek, ale nic s určitostí tvrdit samozřejmě nemůžu. Ještě jednou díky :)

Re: Re: Re: Hypnagogické halucinace

(Jaroslav, 27. 8. 2014 9:16)

Souhlasím i s teorií Lucidního snění ale potřeboval bych to s vámi probrat a vidět vás abych mohl říci o co se jedná ve vašem případě.

Re: Re: Re: Re: Hypnagogické halucinace

(Katka, 30. 8. 2014 11:34)

To je jasné, takto přes zprávy moc člověk nepozná a písmem to jde i blbě vyjádřit. Třeba bude někdy příležitost vám o tom povědět osobně. Teď mám od hlasů relativně klid, spíš nějaké ty zvuky (jako by rány). Kdyby se něco zhoršilo nebo změnilo, určitě vám dám vědět. Ještě jednou děkuji, opatrujte se.

Astrální bordel

(Jarda, 1. 8. 2014 21:18)

Dobrý den, sleduji Vaši práci a musím říct, že ze tří skupin na české scéně, které se věnují monitorování entit, co jsem na netu vystopoval mě přijde ta Vaše nejprofesionálnější. Krom toho jsem jen u vaší skupiny zaznamenal, že máte snahu entity odvést kam patří, ne je jen vyhledat a zdokumentovat. Takže držím palce ať se daří dál :-) . Ale to není důvod proč Vám píšu, chtěl bych od Vás slyšet, jak poznám, že mám na sobě nalepený nějaký bordel ( entity, duchy, nebo něco jiného.. ). Jak jsem k tomu přišel? Navštěvoval jsem spoustu míst jako Olšanské hřbitovy v noci, kolegy navštívený Bohnický hřbitov, nocoval na Sladkovském bitevním poli, vyhledával jsem různá tajuplná místa, atd. Bohužel však musím konstatovat, že moje fascinace tajemnem kombinovaná s nedisciplinovaností a lehkovážností a nulovou absencí znalostí o ochraně a očistě mohli vést k tomu, že jsem si ze svých výletů něco přinesl sebou. Možná by tomu nahrával i fakt, že se mi vcelku nic nedaří, smůla mě vyloženě pronásleduje, mám dost velké výkyvy nálad a jsem neustále unavený i když mám spánek dostatečný. Takže....rád bych se dozvěděl jak zjistit zda mám na sobě něco nalepeno, popřípadě jakým rituálem se toho zbavit.
Předem Děkuji za odpověď

Re: Astrální bordel

(Jaroslav Drábek, 6. 8. 2014 18:34)

To že máte u sebe třeba Revenanta dokáže prozradit několik indícií.
Za prvé změna teploty
Za druhé ůbytek vitality člověka
Za třetí zápach podobný plesnivině nebo v některých případech mrtvolnému puchu
Za čtvrté přestává se vám vést život v různých oblastech
Za páté nevysvětlitelná nemoc ze dne na den

Stín

(Ladimir, 22. 4. 2014 17:16)

V jednom starém sklepě jsme viděli stín postavy člověka. Byl pokrčený jako panáček na cedulce exit a trochu se pohyboval. Určitě nepatřil nikomu z nás. Normálně jsme kolem něj chodily a tak po minutě zmizel. Chtěl bych vědět Váš názor děkuji.

Re: Stín

(Jaroslavem , 28. 4. 2014 20:53)

Dobrý den.
Moglo by se jednat i o entitu ale vaše indicie jsou příliš strohé.
Jestli chcete tak zavolejte a probereme to důkladněji.
Jaroslav Drábek EPRV777

Re: Stín

(Ludmila, 14. 6. 2014 13:44)

DOBRY DEN CHTELA BYCH SE VAS ZEPTAT MAM TOHO VICE NA SRDCI. JEDEN JE ZDAL SE MI SEN ZE JSEM BYLA NA ZAMKU NEVIM NA KTEREM STALA JSEM V ZAMKU NA BALKONE VIM ZE TAMBYLO DREVENE ZABRADLI A PODEMNOU STALI PODDANI A NECO KRICELI A JA VIM ZE JSE RIKALA ZE NECHCI BYT BOHATA PROTOZE BOHATI LIDE JSOU ZLI.MYSLIM SI ZE TO MA NECO SPOJITE S MINULIM ZIVOTEM PROTOZE ODMALA ME BAVI HISTORICKE FILMI A KDYZ JSEM BYLA NA ZAJEZDE VE FRANCII CITILA JSEM SE TAM VELICE DOBRE OBZVLAST VE VERSAJ NA ZAMKU SEDLA JSEM SI NA LAVICKU A TAKOVI BLAZENY POCIT JSEM NEZAZILA . VIM ZE SE MI OD TUD NECHTELO A JAKO BY MI NECO VNITRE RIKALO SES DOMA . JE TAKY PRAVDOU ZE SE RIKALO ZE UNAS VRODE JME MELI NEKOHO JAK SE RIKA Z MODRE KRVE.PAK JSME BYLI VLONI VLETE S MANZELEM V RYCHNOVE NA ZAMKU A VJEDNE MISTNOSTI SE MI UDELALO SPATNE AZ NA VZVRACENI A MYSLELA JSEM ZE BUDU MUSET ODEJIT PRESLI JME JINAM A PRESLO ME TO.PORAD ME TO TACHNE K NECEMU SE DOPATRAT A NEVIM JAK.MYSLIM SI ZE SI MUSIM VIREST NEJAK MINULI ZIVOT PROTOZE TEN SOUCASNY SE MI NEDARI V MANZELSTVI NAM TO NEKLAPE PRISLI JSME O DCERU PRED PETI LETY BYLO JI TRICET NA NASLEDKY POPALENI ZEMRELA DO DNES SE STIM NEMUZU VYROVNAT A VIM ZE NA MOJI POVAHU ANI NEVYROVNAM.A OD TE DOBY SE MI DEJI ZVLASTNI VECI .ASI CTRNACT DNI PO SMRTI DCERY JSEM SEDELA NA KRESLE A DIVALA SE NA TELEVIZI NAJEDNOU SE KOLEMNI ZACALA OBEVOVAT PARA NEBO MLHA TENKRAT JSEM SI RIKALA ZE JSEM SE UZ ZTOHO VSEHO ZBLAZNILA .V BYTE KDE SE TOPI JA VIDIM MLHU .PAK JSEM PORAD CITILA NA LEVE STRANE ZAD OD RAMENE STRASNY CHLAD PAK TO BYLA ZASE NA TVARI HORKOST A TLAK JAKO KDYZ ME RUKOU NANI TLACI PAK CITIM JAKO BY SI NEKDO POHRAVAL S MIMI VLASY LASKOVNE JE NACECHRAVAL JE TO TAK SILNE CITI ZE JSEM SE AZ KOLEGIN V PRACI PTALA JESTLI ME NELITJI VLASY REKLY ZE NE.JE PRAVDA ZE JSEM SE O DUCHOVNO ZACLA ZJIMAT A TAHNE ME TO CIM DAL VIC A VI ZE BYCH JEDNOU CHTELA OBEJMOUT DCERU A RICT JI JAK JI MAM STRASNE RADA.TAKY JEM SE DOCETLA V CASOPISE KTERY PRAVIDELNE ODEBYRAM V ZAHADY ZIVOTA ZE JSTE JEZDIL K PANU PASKOVI TAKY JSME TAM S DETIMA JEZDILI . BYL TO VELICE VZACNY CLOVEK A PEKNE JTE ONEM PSAL .BYL TO JEDEN Z MALA LIDI KTERY LECITELSTVI A TEMTO VECEM ROZUMEL MEL TO OPRAVDU OD PANA BOHA DANY A NEZNEUZIVAL TOHO A PROTO I VAM VERIM.A DEKUJI ZE JSEM SE SPON TAKHLE MOHLA SVERIT

Re: Re: Stín

(Jaroslav Drábek, 16. 6. 2014 9:18)

Dobrý den paní Ludmilo.
Je vidět že jste velice citlivá osoba a podle co zde popisujete jste ještě dceru po její smrti zcela neopustila, a tím ona nemůže odejít na věčnost. Zkuste se nad tím zamyslet a když tak mi zavolejte přímo na můj mobil 723039250 a poradím vám jak to udělat. Moc si vážím vašeho příspěvku.
Jaroslav Drábek
skupina EPRV777


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »