Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 27.03.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Duch beroucí na sebe podobu živé osoby

(Sofie, 20. 4. 2018 13:58)

Dobrý den,

již delší dobu mám problem s jedním ,,přízrakem". Objevuje se náhodně a vždy na sebe bere podobu někoho jiného - většinou kluka se kterým v té době chodím. Jednou ho viděl i tehdy můj přítel - to co viděl bylo, že ze mě vyšla šedá hmota, která zápálila svíčku a po rozhovoru zmizela. Mě probudilo to, že tam stál ,,David" se zápalenou svíčkou (což nikdy neudělal) a tak mi to bylo divné. Zeptala jsem se ho na pár otázek a pak mi došlo, že to není on a v tu chvíli jsem zavřela oči a To zmizelo. Zůstal po něm jen šedý popel na koberci, který jsme museli vyklepat. Naposledy se mi to stalo včera. Vždy ta bytost čeká na oslovení a vyzvání, aby přišla blíž. Jsou to jenom halucinace nebo ne? Předem děkuji

nedá mi to spát

(Karolína, 18. 4. 2018 3:57)

Dobrý večer,

již dlouhá léta bojuji se spánkem, a to už od raného dětství. Vídám ve tmě v posteli zvláštní stíny, zvuky a zároveň mě jímá zvláštní úzkostný pocit. Od malého dítěte až nyní do dospělosti. Vždy po půl noci a trvá to cca kolem 3:00 - 4:00 hodiny noční. Nikdy jsem se s tím veřejně nezabývala neb to pro většinu lidí zní fantaskně a spíše bych se bála, že by mne zavřeli někam, kde už se o mě postará odborná péče :D. Několik nocí přesto bylo silnějších než ty jiné. Jak intenzitou, tak způsobem. Nebydlím na stejném místě celý život, bydlela jsem různě, kdy ze začátku bylo několik měsíců v pořádku a po nějakém čase ten byt opět získal jakousi divnou energii. Zajímal by mne Váš názor. Předem velmi děkuji.

Cerny muz

(Diana Svobodova, 8. 10. 2017 20:21)

Zdravim mám otazku před 2 roky jsme se vzbudila a videla u stolu černý obrys muže v kapi nic nerikal nic nedelal jen tam stal a vzbudil me chtel abych vedela ze tam je...ale ja jak jsem byla ospala tak jsem si ho ani moc nevsimala a zase spala...druhy den totez..ale pred ti mslysim divne svyky na chodbe jako kdyz jde pes po dlazdickach...a praskáni trubek...ale videla jsem ho jen 2x a potom uz nikdy vic...poradite mi co to bylo prosim?

Re: Cerny muz

(Jaroslav Drábek , 22. 10. 2017 14:14)

Zdravím vás Diano.
Podle toho co popisujete se mohlo jednat o Entitu Revenanta, neboli nemrtvého který vám v té době něco mohl sdělovat. Tyto Entity se objevují jako prostředek k narovnání mezilidských nebo partnerských vztahů.

Re: Re: Cerny muz

(Alena Novakova, 15. 4. 2018 21:28)

Dobry den pane Drábek.
Zemřela my maminka minulý rok v květnu a ja jsem si
Přála aby za mnou přišla ze jsem na to každou noc myslela. Jednu noc jsem se sr dostala do spánkove paralyzi a videla jsem u hlavy jednoho muže s kapii na hlavě a u nohou druhého. Ja jim rekla ze je tady nechci ze chci tady svoji maminku a v te chvíli se ny objevila v prostředku místnosti. Ja k ni běžela a obe jsme plakali ale bylo tp jen tak 4 vteřiny. Do ted my nejde do hlavy kdo byl zac ty dva v te kapii. Jak ldyby ji tam přišli doprovodit.

Re: Re: Re: Cerny muz

(Jaroslav Drábek, 17. 4. 2018 7:50)

Dobrý den i vám.
Podle popisu postav, se může jednat i nějaké Revenanty z řad třeba mrtvých příbuzných.

Dotaz, co se vlastne asi stalo

(Martin, 5. 4. 2018 2:43)

Dobry den,
Kolem patnacteho roku, jsme meli na tabore "stezku odvahy," a ja se behem cesty oprel o nahrobni kamen na hrbitove. Co mne k tomu vedlo uz nevim, ale onen nahrobni kamen se po chvili castecne narovnal. Ackoliv mne to vydesilo, kratce potom jsem na to zapomnel. Jenze po nejake dobe, se mi doma zacala zjevovat cerna siuleta cloveka, vzdy ve stinu nebo v seru. Pokazde, jsem mel pocit, ze mne pronasleduje a chce byt co nejblize. Koupil jsem si tehda krizek a snazil se naň volat, ze se nebojim. Asi to pomohlo, ale trvalo to asi ctvrt roku, pak totiz zmizel. Nekolik let pote jsme si se spoluzakem na carodejnice (tim si uz nejsem jisty) delali ohen v lese. Uz byla tma a ja se zapovidal ohledne nejakeho vysvetleni.. kreslil jsem vysledky do pisku pro lepsi pochopeni.. Uz si moc nepamatuji co se tenkrat presne stalo a dnes o tom nekdy i pochybuji (narozdil od spoluzaka, ktery o tom odmita mluvit do dnes), ale pamatuji si jen obrazec trojuhelniku s okem a prekrizeny kruh. Pamatuji si i vizi nejakych dvou dveri, kdy jsem jedny otevrel a druhe jen pootevrel. Pak uz jen vim, ze jsme byli vystraseni z nejakych stinu v povzdalj, ktere se priblizovaly pomalu k nam a svetlo ohne je neovlivnovalo. Ohen jsme zasypali piskem a ujizdeli na kole jak jen to slo.. Muzete mi prosim rici, zda slo o sled nahod ci neco jineho ? Zajima mne magie, a tyto dve zkusenosti mne od toho docela odrazuji. Dekuji Vam za odpoved. Martin

Dalsi pribeh...

(Anezka, 27. 3. 2018 17:19)

Kdyz mi bylo zhruba 16 let,ja,moje sestra a nase nejlepsi kamaradka jsme travili hodne casu v lese a rybniku nedaleko naseho domu.V lese jsme temer ,, vyrostli"..Jednoho letniho prazdninoveho podveceru cca kolem 19 hod jsme sli jako tradicne na prochazku do lesa.Asi po 5 minutach cesty lesem jsem si vsimla,ze vchazime do mirne zatocene zatacky a z
obou stran se smerem do stredu cesty pomalu z obou stran zene bila mlha.Okamzite jsme z pomyslne brany udeli krok zpet a rekla jsem holkam,ze musime rychle pryc.Kdyz jsme se rozbehli,kamaradka spadla na zem.Rekla jsem sestre,at zastavi a pomuzeme ji.Kdyz
jsme ji zvedali,zaclo se kolem nas strilet.Chytili jsme se za ruce a bezeli smer ven z lesa.Celou dobu na na nekdo strilel jak vysinuty.Kdyz jsme byly v pulce cesty
ven,vsimla jsem si po sve prave strane siluetu osoby celou v cernou.Bezel ve stejne linii jako mi,ale mezi stromy nekllik metru od nas.Domnivam se,ze to byl muz,ale dukazy nemam.Kdyz jsme vybehli ven,strileni na chvilku utichlo.Byla jsem jedinna,kdo si osoby vsiml.Od te doby byly slyset z lesa vystrely dlouho do
noci.Nikomu jsme to nerekli.Jen vim,ze zbran jsem nevidela a osobe do tvare tez ne i pres to,ze osoba
nebyla tak daleko,aby se nedala rozeznat.Nikdo si ten
vecer ani z dospelych obyvatel nedokazal vysvetlit
nekonene vystrely ze zbrane tolik hodin.Ani hajny
nevedel,ze by se konal hon na zver a vsichni se schovali domu...Od te doby jsme uz nikdy do lesa nesli...

Dotazy skeptika otevřeného existenci nadpřirozena

(Karel, 26. 3. 2018 12:39)

Dobrý den. Jsem skeptik, ale skeptik otevřený možnosti existence určitých věcí mezi nebem a zemí.
Sice nevěřím v numerologii, astrologii, schopnosti věštit z karet, a za podvod většinou považuji i lidové léčitelství, ale na základě vlastních zkušeností a svědectví několika blízkých, věřím, že určité „nadpřirozené“ entity existovat mohou.
Nemám zážitky, které bych považoval za jednoznačný důkaz existence, ale jedná se o případy, u kterých cítím, že mě „přirozené“ vysvětlení příliš neuspokojuje. V dětství jsem na rozhraní mezi spánkem a probuzením dvakrát zahlédl neznámou postavu v místech, kde neměla co dělat a toto pozorování bylo doprovázeno mou velice omezenou schopností pohybu a neschopností mluvit. Sice se mohlo jednat o spánkovou paralýzu doprovázenou halucinací při probouzení, ale takové zážitky prostě člověka trochu nahlodají, obzvlášť když od přátel a příbuzných, které považuje za důvěryhodné, slyší o pár dalších případech, které působí ještě podivněji. Nikdo z mých známých sice nemá zážitky, kde by ho paranormální jevy dlouhodobě obtěžovaly, nebo snad přímo ohrožovaly, i tak se v některých případech jedná o velice podivné zkušenosti.
Po dětství jsem v oblasti nadpřirozena osobně nezažil nic, nepočítám-li občasné podivné zvuky, které nejspíše mají přirozený původ, občasné „mrazení“ a občasné špatné pocity na určitém místě, které asi mohou mít původ v působení vnějších podnětů na psychiku.
Co se týká paranormálních jevů, nikdy jsem se aktivně nepouštěl jakýchkoliv experimentů, s výjimkou pokusu v dětství hledat „patogenní“ zóny, a nehodlám pokoušet se experimentovat s entitami. Mám z toho určitý respekt. Můj zájem se omezuje na to, že si občas něco přečtu, nebo se podívám na nějaké video. Váš tým na mě působí jako zástupci té důvěryhodnější části lidí zabývajících se nadpřirozenem. Měl bych tedy na Vás několik dotazů.
1)Kde se bere teorie kolem klasifikace entit? Předpokládám, že nikomu se nezjevil bůh, anděl, nebo jiná bytost, která by mu vyjevila pravdu. I když připustím, že nejrůznější entity mohou existovat, co tvoří základ pro jejich klasifikaci? Pouze zkušenosti lidí, kteří se setkali s jejich projevy a dáváním těchto zkušeností do souvislosti s historií daného místa?
2)Ačkoliv se věda k paranormálním jevům staví dosti arogantně spíše než zdravě skepticky, i mezi vědci existují jedinci otevření skeptickému zkoumání paranormálních jevů. Jak si vysvětlujete, že se zatím nikdy nepodařilo prokázat paranormální jev či schopnost v kontrolovaných „laboratorních“ podmínkách i když existují iniciativy, které lidi k demonstraci paranormálních schopností za kontrolovaných podmínek vyzívají a nabízejí lákavou odměnu za úspěch?
3)Jaký případ paranormálních jevů, ať už v ČR nebo zahraničí, který znáte, byl v historii nejlépe zdokumentován a nabízí nejvíce důkazů relevantních i z pohledu dnešní vědy, kriminalistiky, záznamů v policejních či soudních spisech atd.? Víte o nějakém kriminalistickém případu, který by policie uzavřela s vysvětlením, že se jedná o působení neznámé síly či entity, která nemá původ v našem materiálním světě?
4)Jaký máte názor na americké pořady založené na svědectvích a filmovém ztvárnění typu „A haunting“ nebo „Paranormal witness“? Z mého pohledu většina případů nepůsobí příliš důvěryhodně, a myslím, že i kdyby některé z příběhů měly reálný základ, scénáristi případy hodně nafoukli kvůli divácké atraktivitě. Připadá mi, že děj je obvykle vschematický: Rodina se přestěhuje do domu či bytu, který se na první pohled jeví jako jejich dům snů a o kterém mnoho neví. Nejdříve začnou nenápadné náznaky, že něco není v pořádku. Jeden z rodiny nebo party přátel je obvykle velký skeptik a jevy se mu zatím vyhýbají. Jevy se postupně stupňují a dosáhnou intenzity, kdy rodinu ohrožují na zdraví a životě a nakonec uvěří i ten skeptik. Rodina buď s pomocí duchovních či jiných lidí problém vyřeší, nebo se po pokusech o řešení a chvilce zdánlivého klidu entity stanou ještě násilnějšími a rodina se odstěhuje.Re: Dotazy skeptika otevřeného existenci nadpřirozena

(Jaroslav Drábek, 27. 3. 2018 13:38)

Vážený pane Karle.
Pokud chcete tyhle informace co vás zajímají, máte skvělou pžíležitost nás navštívit na některé z našich přednášek, například 18.05.2018 v Mariánských lázních kde se vše dozvíte

Jinak vždy když se setkám s nějakým skeptikem, tak si vzpomenu na film s Bolkem Polívkou Kurva Hoši Gutentag s tou scénou.
Doktorko Vy ste doktorka? A věříte v Boha?

Takže kdo hledá nalezne.

Jinak je možná osobní konzultace s námi.
Tel 723039250

Jaroslav Drábek

Re: Dotazy skeptika otevřeného existenci nadpřirozena

(Karel, 27. 3. 2018 16:37)

Tuto filmovou hlášku mám velice rád. :-)
Ale pod pojmem skeptik myslím někoho, kdo o věcech kriticky přemýšlí, ne někoho, kdo automaticky odmítá všechno, co zavání paranormálnem. V existenci paranormálních entit minimálně částečně věřím, nebo spíš to, co nám předkládá věda, mě nepřesvědčilo o jejich neexistenci. Nechci vás otravovat jen kvůli pouhé zvědavosti. Ale kdybych v budoucnu narazil na problém, který bych si nedokázal vysvětlit jinak než jako přítomnost entit, nejspíš bych se obrátil právě na Vás.

Krasny den vsem ;)

(Anezka, 27. 3. 2018 15:36)

Dobry den,bylo mi tehdy 13 let.Jsem z rodiny verici a mam 7 sourozencu,ja jsem nejstarsi.Jeden vecer me ze spanku budil pronikavy plac ditete.Chvili jsem lezela,ale kdyz se nikdo jinny z clenu cele rodiny nemel k tomu,aby vstal a sel k diteti,sla jsem tedy ja.Uz jsem nemohla vydrzet ten pronikavy plac.Presla jsem z detskeho pokoje pres loznici a do obyvaku.Kdyz jsem prisla k postylce,dite klidne spalo.Myslela jsem si,ze nez jsem prisla,tak usnulo.Vratila jsem se tedy do postele a snazila se usnout.Naproti stene u postele bylo okno a poulicni lampa vrhala stin zaclony.Kdyz jsem oci otevrela byl na stene obrys postavy.Obratila jsem se tedy a u moji postele stala postava v bilem plasti a tvar hlavy byl sedy a kulaty.Pamatuji si na odevu 3 velke tmave knofliky.Ani nevim proc,ale v klidu jsem ulehla a porad se divala na postavu stojici vedle me postele.Citila jsem se velmi klidne,byla jsem stastna a spokojena.Ani nevim po jake dobe zacla postava zrnet jako obrazovka na televizi bez signalu a programu.Stale jsem postavu pozorovala a pak se od hlavy zacla ,,sypat" smerem dolu do hromadky.Ta pak behem chvilky zmizela pryc.Kdyz mi doslo co se stalo, dostala jsem panicky strach.Na hodinach tehdy bylo 03:00 hod.Do rana uz jsem neusnula.Rano jsem to rekla rodicum,ale ti se na me strasne rozzlobili a kriceli,ze jen strasim ostatni deti.Od te doby jsem nesmela nic rict.Do svych 19 let jsem trpela mlcky nekolikrat do tydne ,,spankovou paralyzou" nekdo tomu rika zalehnuti duchem nebo jsem potaji odchazela z postele a do rana spala v sede u stolu v kuchyni pri svetle,abych nemusela mit strach.Od te doby mam panicky strach ze tmy...Z domu jsem odesla hned po maturite.

duchove

(anna, 21. 3. 2018 19:15)

Dobry Den
Mám , dotaz bydlime s přítelem a s dětmi v rodinem baraku
od ty doby syn vidí naky stary pár lidi ktery tam kdysi bydleli...
začínali se mám přesouvat věci a kdyz se zeptam syna kdo to byl tam mi nato odpoví to byla ta stará paní.
Děkuji za jakou koliv odpověd

Re: duchove, aby jsme mohli najít společné řešení

(Jaroslav Drábek na 723039250, 27. 3. 2018 13:30)

Milá paní Anno.

Pokud se vám přesouvají předměty, tak to svědčí o zvláštních aktivitách a chtělo by to bližší konzultaci, aby jsme mohli najít společné řešení tohoto problému.

Zavolejte nám 723039250
Nebo napište.

Tým EPRV777

Babicky byt

(Míša B. , 23. 3. 2018 6:26)

Dobrý den, ráda bych znala Váš názor a vysvětlení o co se jedná, nebo co se vlastně děje. V bytě babicky před cca 27lety zemřel na mrtvici můj děda. Údajně jsem ho našla já tehdy dvouletá, nepamatuji se. V tomto bytě i před 13lety umrela prababicka, maminka babicky na stáří. Před týdnem v tomto bytě zemřela i babička, u které když jsme věděli, že smrt přichází se začali v bytě dít pro nás docela strašidelné věci.. V noci zvuky soupajiciho nábytku, praskaly žárovky, vypinala kaminka, citelne ochlazení, strejda videl dokonce v noci jakysi černý kulatý levitujici utvar, kouli. Černá ruka ho chytla za ruku a nechtela ho pustit, když se zeptal kdo to je slysel pry jmeno Kilian. To same se nezavisle stalo mamce, take to jmeno. Když ještě mohla babička mluvit, rekla, ze takove věci se tam děli běžně. Myslíte, že nám hrozí nějaké nebezpečí? Nebo co se tam vůbec děje? Máme byt vyklizet a pak prodávat. Nikdo z nás tam nechce samotný chodit. Děkuji za odpověď.

Re: Babicky byt

(Jaroslav Drábek, 27. 3. 2018 13:23)

Dobrý den i vám.

Myslíme si že se nemusíte ničeho obávat.
Byt stačí vyčistit a babičku odvést do světla.
Můžete nám zavolat pokud chcete.
723039250

Tým EPRV777

Zkušenost se zlými duchy

(Jarmila Libercová, 14. 3. 2018 13:35)

Dobrý den,
chci se s vámi podělit o mé zážitky.
S těmito aktivitami mám docela rozsáhlou zkušenost, dá se říci, že sem měla tu smůlu vytvořit si živou zkušenost s určitými entitami, jak tyto bytosti nazýváte vy. Celé dětství v bytě, ve kterém jsem žila 20 let se objevovaly paranormální jevy typu - klepání, bouchání, ztrácení ostrých nožů, temné postavy, které se daly vidět, napadání v reálném životě (škrábance, modřiny) i ve snu. Příčinou bylo praktikování okultismu dvou osob, které obývali tento byt. Šlo o praktiky a zotročující víru v horoskopy, pravidelné docházení ke kartářce i čtení z ruky a věštění z karet nebo kyvadélka, které praktikovala dotyčná osoba. U druhé osoby šlo o přímou komunikaci se Satanem (což je vždy nebezpečné, s komunikací totiž s těmito duchy navazujeme vztah), také rituály jemu zasvěcené. Byt byl naprosto zamořený těmito duchovními svinstvy. Jediné, co pomohlo, byla víra v Boha a v moc Ježíše, který ve svém jménu vyháněl démony. Kolikrát mě v noci škrtila temná bytost, že sem se nemohla hýbat ani mluvit; ale jak jsem zmínila v duchu jméno Ježíše, hned a jedině tehdy to všechno ustalo. Po promluvě s knězem, který dal dům vysvětit, vše ustalo. Ještě jedna zajímavost. Většinou jsem kromě temné bytosti vídala malé děti, které mě někam roztomile lákaly... po pár letech mi došlo, že tahle občasná zjevení malých dětiček nejsou nic jiného než zlí duchové - démoni, kteří skutečně existují a jejich snahou je to, aby si vytvořili vztah s člověkem, aby z něho mohli vysávat jeho energii a aby dotyčný dělal, co po něm démon chce. Jednou mi řekla ta malá holčička - podej mi to, potřebuji to - a ukazovala na příborník, kde byly nože. Nože se pak po bytě i různě pohybovaly. Věřím proto tomu, že většina těchto popsaných entit, které jsou většinou lidského původu, nejsou nic jiného než démoni, kteří na sebe berou různé podoby, aby lidi klamali, protože oni si v klamu libují, a věřte, že sem to zažila. ...
+

Re: Zkušenost se zlými duchy

(Jaroslav Drábek, 27. 3. 2018 13:20)

Věříme
Tým EPRV777

Černá postava s Kapi a krvavé rudyma očima

(Honza, 14. 3. 2018 22:26)

Zdravím vas mám celkem veliký problém už od mala vidím postavu , černou postavu s rudyma očima .. Tato postava na me mluví , říká co mám dělat abych žil spravne dokonce mi zřejmě předala schopnosti které nemám plně pod kontrolou chci se zeptat kdo a co to je a co asi ode me chce .. První to byla obří mlhovina černá a červenýma ocima to bylo v 4-5 letech a v 10-11 se objevila postava cca 2m vysoká

3 úmrtí v domku

(Zyren111, 8. 3. 2018 21:02)

Dobrý den,zajímalo by mě prosím,zda je možno umřít že strachu z duchů. Vedle nás v domku žila rodina pán 75let umřel na infarkt na zahradě,o dva roky jeho žena v domku upadla do kómatu v nemocnici umřela. Zbyl 50ti letý syn,který zůstal sám v domku. Nezvládal smrt matky a popíjel,bloumal po ulici a říkal mi že se doma bojí,že se tam po půlnoci dějí hrozné věci,slyšel zemřelé rodiče, otvírali se dvířka. Jsem mu říkala ať nepije. Po pár dnech jsme ho neviděli,proto jsem zavolala jeho dceři,ta přijela našla no mrtvého na záchodě. Pitva neprokázala nic na co by zemřel,žádné cizí zavinění ani kapka alkoholu. Mrzí mě že jsem mu nevěřila. Nyní je dům prodan tak jsem zvědavá zda někdo ze zesnulých nedá o sobě vědět.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »